•  
    Tae & Ton
    น้องแตน้องต้นเจอเราแค่ 2 ครั้งก่อนวันงาน เพราะทั้งคู่อยู่ไกลถึงออสเตรเลีย แต่ใจความสำคัญคืออยากให้งานอบอุ่นๆ สบายๆไม่ทางการ เพราะทั้งคู่เชิญเฉพาะครอบครัวและคนสนิทจริง ๆ ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ทีเ่ป็นสถานที่โล่งเปิดกว้าง มีต้นใม้เป็น landmark แต่ไม่ครอบคลุมร่มเงาทั้งหมด เราจึงสองจิตสองใจว่าจะกางเต๊นท์ดี หรือไม่กางเต๊นท์ดี สุดท้ายเต๊นท์ขาวที่ช่วยบังแดดก็เข้ากัได้ดีกับธงราวที่เราแขวนตกแต่งไปมา งานเล็ก ๆ สบาย ๆ ของน้องแตน้องต้น อบอุ่นและกันเอง เราได้เห็นประเพณีการไขว้ผี หรือไขว้ขันของชาวเหนือที่เก่าแก่ เราได้เห็นรอยยิ้ม เราได้ยินเสียงหัวเราะตลอดงาน สมเป็นงานฉลองแต่งงาน ขอบคุณน้องแตน้องต้นที่วางใจให้พี่ๆ ดูแลงานนะคะ