•  
    Pan & Aut
    น้องแพนและน้องอัฐ เป็นเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่ทำการบ้านกันมาอย่างละเอียดว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร พวกเราเลยทำงานง่ายขึ้น ประกอบกับคู่ที่เราคุ้นเคยกัน เพราะเคยดูแลงานให้ครอบครัวเจ้าบ่าวมาแล้วถึงสองงาน ทำให้บรรยากาศในงานพิธีเป็นไปอย่างอบอุ่นกันเองยิ่งขึ้น ขอบคุณน้องแพน น้องอัฐและครอบครัวที่วางใจให้พวกเราดูแลงานนะคะ