•  
    Nat & Jo
    งานพิธีเรียบง่ายที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่นของคุณแนทและคุณโจ ณ KHUM KHAM International Convention Centre Chiang Mai เราประทับใจที่ทั้งสองครอบครัวให้ความสำคัญและทำการบ้านกันอย่างหนัก มีการประชุมซักซ้อมถึงรายละเอียดพิธีการต่างๆ ให้เหมาะสม โดยเห็นแก่ความสะดวกสบายของผู้มาร่วมงาน เนื่องจากงานเลี้ยงฉลองสมรสจะมีการจัดขึ้นในภายหลัง น้องแนทและน้องโจจึงเลือกการตกแต่งจุดเดียวและใช้ร่วมกันทั้งการทำพิธี และการถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งในวันงานแม้แขกจะมาร่วมงานอย่างคับคั่ง และถึงจะมีการสื่อสารสองภาษตลอดพิธีก็ตาม แต่บรรยากาศกลับอบอุ่นกันเอง มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดงาน และช่วงซึ้งในหลาย ๆ ช่วงเพราะความใกล้ชิดสนิทกันของผู้มาร่วมงานที่ต่างแสดงความยินดีแลแสดงออกถึงความรักที่มีให้น้อง ๆ ทั้งสอง (ทีมงานก็แอบร้องไห้ อินตามในหลาย ๆ ช่วง) ขอบคุณที่วางใจให้พี่ๆ ช่วยดูแลงานให้นะคะ ^_^