•  
    Dr. Yim & Dr. Tim
    พวกเราโชคดีได้ดูแลคู่บ่าวสาวหลายๆ คู่ ที่ต้องคุยกันทางไกลแบบไม่ได้เจอกันก่อนงาน น้องยิ้มและคุณทิมก็เป็นอีกคู่ ที่เราต้อบขอบคุณนวัตกรรมไลน์ ซึ่งทั้งสองช่วยเราทำการบ้านโดยหารูป และ reference ความชอบต่างๆ มาให้ กับโจทย์สีที่เราไม่ค่อยได้จัด แต่อยากให้มีความเป็นไทยแทรกไปในการตกแต่งต่างๆ วันงานมีบรรยากาศเหมือนการทานข้าวของสองครอบครัวใหญ่ๆ เพราะอบอุ่น กันเอง หันไปทางไหนก็กอดกัน ยิ้มแย้มหัวเราะให้กัน ขอบคุณน้องยิ้มและคุณทิมทีวางใจให้พวกเราดูแลงานนะคะ ^_^