•  
    Bib & Nes
    เป็นเรื่องตื่นเต้น ที่เราได้ดูแลงานให้คู่รักวิศวกรรมศาสตร์ กับการบรีฟงานแบบมีสเกลมาให้ทุกอย่าง เตรียมผังมาให้ทุกจุด ♥️ น้องบิ๊บน้องเนส เลือกจัดงานที่บ้านและร้านอาหารของครอบครัว ที่ทุกคนในบ้านช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่ให้เราไปตกแต่งได้แบบเต็มที่ ต้นไม้ น้ำพุ การปรับพื้น สระน้ำ น้ำตก ค่อยๆเกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจของทางบ้านให้งานวันสำคัญสวยงามยิ่งขึ้น ♥️ วันงานเป็นอีกวันที่แอบเสียน้ำตาตามหลายครั้งมาก เพราะทุกสปีชที่ออกมาจากใจของคนที่ใกล้ชิดจริงๆ ทำให้่เราเห็นเรื่องราวต่างๆ ตามไปด้วย ♥️ ขอบคุณน้องบิ๊บน้องเนสและครอบครัวที่วางใจให้พวกเราดูแลนะคะ ♥️ ป.ล. ไปลำปางครั้งใด อย่าลืมใช้บริการสุขสะอาดโฮมเสตย์ อาหารอร่อยมากๆๆๆๆ